Z akých komponentov sa skladá počítač

matičná doska, procesor, pamäť, disk, zdroj, externé vstupné a výstupné zariadenia

Matičná doska je veľká doska s plošnými spojmi a súčiastkami. Do nej sa pripájajú všetky ostatné časti počítača. Postupne sú do nej zapojené disk, procesor, pamäť. Celé je to napájané zo zdroja elektrickej energie, pripojené do počítačovej siete. Ešte nesmieme zabudnúť na vstup (klávesnica, myš) a výstup (monitor).