Z čoho sa skladá server

matičná doska, procesory, pamäte, disky, zdroje, externé vstupné a výstupné zariadenia

Hlavný rozdiel medzi počítačom a serverom je redundancia (nadbytočnosť). Všetko je tam viackrát. Servery sú väčšie, hlučnejšie, s vyššou spotrebou energie. HlavnýmHA (High Availability)