Virtualizácia - na pol cesty ku cloud computingu

Onehdy okolo roku 2000 bolo normálne že v serverovni bol server, na ňom bežala jedna aplikácia, napríklad web, a to bolo celé. Vyťaženie procesora bolo dlhodobo na maximálne jednom percente. Keď sa začalo šetriť, virtualizácia sa ukazovala ako skvelé definitívne riešenie. Na jednom fyzickom serveri rozbehnúť viac logických serverov. Úspora na energiách, chladení, priestore, podpore dodávateľov hardware.

Plná virtualizácia - Full Virtualization

Všetky komponenty hardware sú emulované, pre operačný systém je takmer neviditeľná.

Paravirtualizácia - Paravirtualization

Hardware nieje emulovaný, aplikácie bežia v samostatných logických doménách, aplikácie musia byť často upravené pre beh v paravirtualizovanom prostredí.