SCSI (Small Computer System Interface)

SCSI sa používa na pripojenie pevných diskov alebo páskových mechaník. Cez SCSI sa dajú pripojiť aj iné zariadenia napr. skenery, CD-ROM alebo DVD.

Servery ktoré využívajú RAID majú takmer vždy pripojené disky cez SCSI.

Osobné počítače na pripojenie diskov využívajú SATA. Externé zariadenia sa dnes už pripájajú cez USB.

Výhodou SCSI bola možnosť pripojenia viacerých pevných diskov než pri ATA/IDE. Zbernica mala vyššiu rýchlosť a ýkon. SCSI disky boli kvalitnejšie.