Opticky switch

Optický switch slúži na prepájanie optických vlákien. Spravidla ide o zariadenie ktoré prevádza optický signál na elektrický, prepne cestu a potom znova svieti do ďalšieho vlákna. Existujú aj optické switche ktoré prepínajú priamo svetlo, volajú sa "photonic" switch.