Optická sieť (Storage Area Network)

V dátovom centre je niekoľko druhov sietí. Jednou z nich je optická sieť.

Používa sa na pripojenie diskových polí k serverom, alebo pripojenie zálohovacích knižníc k serverom. Hlavnou výhodou oddelenej optickej siete od IP siete je nezávislosť. Vďaka tomu že je to oddelená sieť, dáta tečú od serverov priamo k diskom plnou rýchlosťou bez ohľadu na zaťaženie IP siete. Všetky zariadenia v optickej sieti majú špeciálne optické karty ktorými sú pripojené do optickej siete. Optická sieť je jednoduchá, nízkoúrovňová.