NAS (Network Attached Storage)

NAS (Network Attached Storage) je dátové úložisko pripojené do LAN siete. NAS server má plno diskov, a riadi prístup k diskom. Server má spravidla jednoduchšiu administráciu než SAN server. Sprístupňuje disky rôznym serverom v sieti.

NAS diskové polia sa začali používať až keď sa začalo v dátových centrách šetriť. Nevýhodou je že dáta medzi diskami a servermi tečú cez LAN sieť, rovnakú po akej tečú aplikačné dáta, čo môže spôsobiť problémy so zaťažením siete.

SAN vs NAS

NAS je jednoduchší, pracuje s dátovymi súbormi, SAN pracuje so zariadeniami a dátovými blokmi. SAN používa optickú sieť. NAS využíva Ethernet a TCP/IP.