Čo je počítač

Počítač počíta. Dáš mu vstup a on podľa toho ako je nastavený spracuje vstup a výsledok pošle na výstup.

Z akých komponentov je počítač

Počítač je z troch hlavných komponentov: hardware, software a ľudia. Software je počítačový program.

Vstup akceptuje dáta ktoré bude používať počítač. Procesor (CPU central processing unit) dáta spracuje podľa programu. Výstup ukazuje výsledok.

Vstupy: klávesnica, myš

Výstupy: monitor, tlačiareň

hardwarové komponenty počítača: matičná doska, procesor, pamäť, disk, zdroj, externé vstupné a výstupné zariadenia

Klasifikácia počítačov

Superpočítače, mainframes, pc, laptop, tablet, mobil

Z čoho sa skladá server

Redundancia je nadbytočnosť. Viac procesorov, viac sieťových kariet, viac diskov, viac zdrojov.